تاریخ هوبا کنترل

تاریخ Huba Control

از سال 1945 شریک مورد اعتماد شما

شرکت Huba Control  توسط آقای Jakob Huber & Co و شرکت ایشان در 26 آپریل 1945 تاسیس شد.

نام این شرکت از موسس آن یعنی Jakob Huber برگرفته شده است.

امروزه میلیون ها میلیون از سوئیچ های فشار و ترانسمیترهای فشار ساخته شده توسط Huba در طیف گسترده از برنامه های کاربردی در سراسر جهان استفاده می شود.

در بسیاری از بخش ها  Huba Control  به عنوان پرچم دار بازار دسته بندی می شود.

برای اینکه قادر به حفظ و گسترش این موقعیا عالی باشیم با به طور مداوم در توسعه و فناوری سرمایه گذاری خواهیم کرد.

در 20 سال گذشته ما توانسته ایم تعداد کارکنان خود را از 130 نفر به 325 نفر دوبرابر کنیم وبدین وسیله شرکت Huba Control  یکی از بزرگترین کارفرمایان تولید در منطقه Limmattal   می باشد.

geschichte_c6731364ae